септември 17, 2021

онлайн среща

Зам.-председателят на Административния съд проведе онлайн среща с колежани от „Американски колеж – Аркус“.

  Съдия Костова – заместник-председател на Административен съд – Велико Търново, проведе онлайн среща с десетокласниците от ЧПГ „Американски колеж...

Областният управител участва в онлайн среща по темата за отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

  През последните години България има все по-координирана и целенасочена политика за обхващането на деца и ученици в образователната система...