септември 26, 2021

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Микро и малки фирми могат да кандидатстват за финансова помощ за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

    По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия...