септември 26, 2021

оперативна

Велико Търново е в приоритетна ос за дейностите, които ще се финансират от новата ОП „Развитие на регионите“

С 11 мерки подкрепят модернизирането на градовете и развитието на общините в следващите седем години Инфраструктурни мерки за насърчаване на...