октомври 6, 2022

основните принципи

Свобода, законност и модернизация – основните приоритети на Коалиция „Демократична България – Обединение“

  „Основните ни приоритети за следващия мандат са свобода, законност и модернизация. Ще отстояваме съдебната реформа, електронното управление и реформирането...