септември 26, 2022

остър коментар

 Даниел Панов с остър коментар пред Кирил Петков: „Има необяснимо отношение към общините, нужна е добрата комуникация на правителството с местната власт“

Два от проблемите на общините спешно да бъдат разгледани от правителството и трябва да намерят място в актуализацията на бюджета....