септември 29, 2022

отдих

Близо 50 деца участваха в Лятното училище за отдих, изкуства и спорт в Елена

За десета година Общинският детски комплекс в Елена, днес Център за подкрепа за личностно развитие, организира за малчуганите от балканския...