септември 29, 2022

отпада

Интермодалният терминал за 25 млн. лева в Горна Оряховица е изключен от новия План за възстановяване и устойчивост

Проектът за  изграждане на интермодален терминал вГорна Opяxoвицa за 25 млн. лв.  не е част от новия  национален План за...