октомври 1, 2022

отчисления

Община Свищов изпълни и двете си цели за ограничаване на депонирани биоразградими битови отпадъци за 2018 година

Изпълнението на целите ще освободи кметството от пълно плащане на отчисленията през съответната година За първи път Изпълнителната агенция по...