септември 28, 2022

павликенска

Почина отец Георгий

Почина отец Георгий - архиерейски наместник на Павликенска духовна околия. Преди 20 години емблематичният оперетен певец от великотърновския театър със...