октомври 1, 2022

патронажна грижа

Търновското кметство продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

  През цялата 2021 г. Община Велико Търново осигурява безплатна храна за обяд на 135 нуждаещи се лица и продължава...

Търсят да назначат социален работник, психолог, мед.сестри и санитари по общински проект във В. Търново

Двама социални работници, шофьор, психолог, две медицински сестри и 22-ма домашни санитари трябва за бъдат назначени по проект „Патронажна грижа...