септември 26, 2022

патронажна

Започна изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ на стойност 1 442 040 лв

На 05.04.2021 г. започна изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на...