октомври 1, 2022

педагогически

ВТУ проведе обучение на 1752 педагогически специалисти от седем области

Великотърновският университет в партньорство с МОН проведе обучение на 1752 педагогически специалисти от 7 области в България. Департаментът за продължаващо...