февруари 25, 2024

педадогически специалисти

ВТУ се включва в проект за повишаване на капацитета на педагози за работа в мултикултурна среда

Великотърновският университет се включва в реализирането на проект „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти...