септември 28, 2022

петракиев

Гроб на висш духовник, вероятно патриарх, и тъкан с 24-каратови златни нишки са сред археологическите находки във Френкхисар

Екипът на проф. Хитко Вачев откри ранновизантийска базилика, която променя представите за важността на града Зики Дева   Важни находки,...