септември 28, 2022

пет години концерт

Хореографът Николай Корчев: “Приятелства, любови, характери и идеи заплетохме за 5 години в „Плетеница“

С голям концерт-спектакъл на 10 септември фолклорна формация „Плетеница“ във Велико Търново ще отбележи пет години от своето създаване. Над...