февруари 25, 2024

пиро

Според ПИРО Велико Търново трябва да е зелен и спокоен град, духовна и историческа столица, с подкрепяща грижа за хората

  През следващите седем години Велико Търново  да продължи да се развива като зелена и спокойна община, духовна и историческа...

В Свищов събират идеи и предложения за изработването на Плана за интегрирано развитие на общината 

Кутия за анкетни карти, проектни фишове и предложения, във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на Общината (ПИРО),...