февруари 25, 2024

питейни нужди

Областният управител Людмила Илиева с инициатива водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди

  Областният управител Людмила Илиева подема кампания водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди на териториите...