октомври 1, 2022

площадка

Община Павликени започва изграждането на комбинирана площадка за детски игри и спорт в двора на ОУ „Св. Климент Охридски”

    Комбинирана площадка за детски игри и спорт ще бъде изградена в двора на ОУ „Св. Климент Охридски” по...

Връщат на великотърновци част от такса „смет“, ако събират разделно домакински отпадъци

Община Велико Търново пое нова инициатива, с която насърчава разделното събиране на отпадъци в домакинствата и повишаването на екологичната култура...