септември 28, 2022

поведение на пациентите

 Ето препоръките на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Велико Търново как да действаме в случай на Коронавирусна инфекция:

  Поведение на пациентите в условията на епидемия от Covid-19 /Корона вирусна инфекция – КВИ/   Ако съм контактен на...