подписа

НВУ подписа споразумението по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

Началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов участва в подписването на Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и...