февруари 23, 2024

позитиВТ

Младежи съживяват Миндя. Трасе за колоездачи, лятна кухня, сцени на открито, концерти и зеленчукова градина правят доброволци от няколко страни

Младежки общностен център с поредица от културни събития оживява общността в с. Миндя. Инициативата „Миндя Комюнити“ се осъществява от сдружение...