октомври 24, 2020

помощ

Микро и малки фирми могат да кандидатстват за финансова помощ за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

    По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Подкрепа…

error: Content is protected !!