септември 26, 2022

по-чист

Невероятно, но факт! Според мониторинг за ФПЧ във Велико Търново …въздухът тази година е по-чист в сравнение с миналата

    От общо 360 регистрирани средноденонощни стойности на ФПЧ /фини прахови частици/, в пункта на РИОСВ, едва 19 превишават...