преустановени

Спират плановия прием и плановите операциите във Велико Търново, причината е повишената заболеваемост от коронавирус

От днес се спират провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на...