придобиване

Голяма турска компания иска да купи ФМА в Лясковец – първото предприятие за метален амбалаж в страната

Турският производител на метален амбалаж „Сартен България”, който има предприятие в Плевен, иска да придобие Фабриката за метален амбалаж (ФМА)...