природни науки

Модерен STEM-кабинет по природни науки бе открит в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в деня на патронния празник на училището

Модерен STEM-кабинет по природни науки бе открит в ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в деня на патронния празник на училището....