прит

Правят приют за безстопанствени кучета върху терена на бившите оранжерии в Г. Оряховица

Теренът на бившите общински оранжерии, стопанисвани и в момента от ОП „Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване“ отговаря на условията за...