прогимназиалният етап

Все повече търновски училища обмислят и прогимназиялния етап на образование да мине на онлайн режим

    Великотърновските училища правят вътрешно допитване до родителите на учениците от прогимназиалния етап също да преминат на онлайн режим...