проектни идеи

Покана за участие в информационен ден по Приоритет 1„Интегрирано градско развитие“ на Програма за развитие на регионите 2021-2027

    Община Велико Търново  кани всички заинтересовани страни на организирания информационен ден във връзка с подаване на проектни идеи...