проектът

Над 120 деца и младежи рисуват и пеят по проект „Нотна палитра“ на Сдружение „Елита“, подкрепен от Национален фонд „Култура“

Над 120 деца и младежи на възраст от 5 до 30 години са обхванати в проект „Нотна палитра“, реализиран от...

Информационен павилион популяризира кампания за подмяна на стари отоплителни уреди за домакинствата

    Информационен павилион популяризира интегрирания проект за преход към алтернативни форми на отопление в домакинствата „Общините работят заедно за...