прозрачността

 Асоциация „Прозрачност без граници“:  “Най-големият проблем в работата на Общинските съвети е прозрачността и контрола върху кметовете!”

    Трета национална кръгла маса по проекта „Индекс на местната система за почтеност в България“ на Асоциация „Прозрачност без...

Вижте още …