просперитет

Новият ректор на ВТУ проф. Димитров владее седем езика. Ще работи за просперитета на Университета

Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ с огромно мнозинство избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор...