просрочени

ТД на НАП Велико Търново събра 11,5 млн. лева просрочени задължения от получатели на обществен ресурс

   С цел повишаване на събираемостта на публичните задължения на лица – изпълнители по договори възложени от разпоредители с бюджетни...