проф. Анастас Герджиков

Кметът на Велико Търново в Инициативния комитет, който подкрепя проф. Анастас Герджиков за президент

    67 представители на всички сфери на обществения живот в страната участват в Инициативния комитет, който официално ще издигне...