проф. д-р Хауърд Уилямсън

Втора международна конференция “Мечтайте дръзко” се провежда във Велико Търново

Какви са стандартите и методологиите за младежка работа? Какво е състоянието на университетското и професионално образование и обучение на младежки...