проф. красимира мутафова

Университетското издателство на Великотърновския университет дари книги на библиотеки в различни краища на България

Дарителството от векове е ценностна норма със сакрална същност за българина. То е културно послание и значима социална проява на...