проф. Михаил Харалампиев

Проф. д-р Михаил Харалампиев представи доклад на престижен международен форум в Италия

В международна научна конференция на тема „Превенция и ликвидиране на последствия при химически, биологически, радиологически и ядрен тероризъм“ участва преподавателят...