публичност

По предложение на Цанко Цонев Общинският съвет в Павликени пръв прие правила за пълна прозрачност в работата си

    Максималната публичност може да стане задължение за всички местни парламенти, след законови промени, на които депутатът Людмила Илиева...