първокласници

Първокласниците в община Велико Търново ще се приемат по нова наредба

    Приемането на първокласниците ще става чрез централизирано електронно класиране по определени критерии. Местната администрация ще изготвя списък на...