първо място

Езиковата гимназия приключва учебната година с много добър успех, 7 отлични оценки от олимпиади и 47 ученици с международни езикови дипломи

  С успех Много добър 5.28 приключва учебната 2023/2024 година в Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Според статистиката...