радетел

Регионалната библиотека във Велико Търново именува отдел на Снежана Янева – виден деец и радетел на библиотечното дело

На 8 март по повод рождената дата и в памет на Снежана Янева – виден деец и сподвижник на библиотечното...