режим

Жители на с. Ресен: „Смрадта и мухите са нетърпими! В пандемична ситуация сме на воден режим, а контейнерите преливат!“

  167 жители на Великотърновското село Ресен настояват в подписка сметоизвозването в населеното място да става два пъти седмично, както...

Водопроводните мъки  в Свищов не спират – нова авария пак оставя хората на сухо за неопределено време

Поредна авария в напорния водопровод прекъсва водоподаването към някои зони на град Свищов за неопределено време, съобщиха от Общината. От...