Р. Кипър

Студенти от ВТУ с награда от Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Р. Кипър

За втора поредна година БИЦ „Гръцки език и култура“ към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“...