САЩ. Лектор в Националната програма на БУП „Димитър Паница“ – София. Автор на две самостоятелни монографии и трета в съавторство