септември 17, 2021

Свищов

Какви са правата на сезонните работници, наети в страни от ЕС, ще разясняват на среща в Свищов

Агенцията по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права...