св. иван

93-ма пациенти от областта и съседни региони изследваха костната си плътност в болницата в Горна Оряховица

93-ма пациенти от Горна Оряховица, Велико Търново, Стражица, Лясковец, Елена, Златарица, Попово, Габрово и др. са изследвали костната си плътност...