Сдружението на кметовете и кметските наместници

20-годишен юбилей чества Сдружението на кметовете и кметските наместници в община Велико Търново

    20-годишния си юбилей чества Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“, обединяващо малките населени места в община...