системата на училищното образование

Шест медицински сестри от системата на училищното образоване започват работа в Павликенската болница

  Шест медицински сестри от системата на училищното образование и директорът на Детска ясла Павликени изявиха желание да започнат работа...