сметоизвозването

Служителите по чистотата в областта са снабдени със светлоотразителни жилетки

    Работниците в десетте общини на областта са снабдени от работодателите със светлоотразителни жилетки с оглед осигуряване на безопасност...