собствени средства

ВТУ инвестира собствени средства в соларни панели , които ще покриват 20% от енергийните нужди на учебната институция

Към този момент върху покрива на сградата на Ректората са инсталирани соларни панели с мощност 130 kW, върху покрива на...